Reference

Díky bohatým zkušenostem se nám podařilo úspěšně zrealizovat projekty jak většího rozsahu, tak i menší dodávky jednotlivých přístrojů.

Reference

CKTCH Brno

Reference

Krajská nemocnice Liberec

Reference

Aesculap Akademie

Reference

FN Ostrava

FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava –  edukační centrum

Komplexní projekt vytvoření a dodávky interního portálu pro Edukační centrum.

Na dvou operačních sálech instalován audiovizuální systém Apollon umožňující přepínání vstupních modalit na obrazovky na sále, nahrávání, online přenos do nemocniční sítě a oboustranné hlasové konference do zasedací místnosti (učebny). SW pro klientské připojení do systému a sdílení záznamů.