novinky

12.05.2022

Apollon od Gatemy pomáhá vzdělávat zdravotníky z Evropy při robotických operacích

Sledovat práci chirurgů a celého týmu na operačním sále je dnes důležitým edukačním nástrojem nejen pro studenty lékařství. Dopomohla tomu také zdravotní krize spojená s COVID 19, kdy se dramaticky zvýšila poptávka po klasické telemedicíně i dalších formách dálkového přenosu lékařských informací.

Audiovizuální systém Apollon umí nejen kvalitně snímat záznam, ale také přenos živě vysílat mimo operační sál. Tak se mohou vzdělávat samotní operatéři, i když nemají přístup na operační sál k neobvyklým nebo méně častým chirurgickým výkonům. Mohou sledovat živý přenos operace a efektivně tak konzultovat výkon s kolegy a zlepšovat chirurgickou péči o pacienty.

Systém Apollon od Gatemy Medical nabízí připojení ke většině dostupných typů kamerových jednotek. Zvládne také 3D obraz z nejnovějších endoskopů a chirurgických robotů až do rozlišení 4K. S robotickým systémem Da Vinci Xi je propojen v olomoucké fakultní nemocnici. Víceramenný laparoskopický operační systém da Vinci simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole a prostřednictvím joysticků ovládá nástroje s „rukách“ robota. Ty přes vpichy v kůži velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta. Právě díky Streameru může každý lékař vidět v záznamu nebo živém přenosu i ty nejdetailnější záběry z operačních výkonů robota. Dokumentační a streamovací zařízení Apollon Streamer umožňuje nahrávat chirurgické zákroky, pořizovat snímky a živě vysílat přímo z operačního sálu. Zároveň je možné zpětně přehrát videa i snímky ze síťového úložiště a sestříhat důležité částí ze záznamů operací. A tak se stává vítaným způsobem výuky mediků. Proč? Například i proto, že jsou podklady ke studiu dostupné v mobilnímu telefonu či tabletu. Viewer je mobilní aplikace pro iOS, kdy student medicíny nebo lékař může ze svého mobilu sledovat aktuální situaci na operačních sálech prakticky odkudkoli. Přes webový prohlížeč se mohou na živý stream připojit i uživatelé, kteří nevlastní iOS zařízení.

S nejmodernějším robotem Da Vinci Xi v Olomouci pracuje speciálně vyškolený personál, který své zkušenosti získával na certifikovaných školeních například v Belgii nebo Francii. Investovaný čas se ale vyplatil. Díky zkušenostem a získané praxi při práci s modelem Da Vinci již po dvou letech nemocnice ustoupila od otevřených operací prostaty a zvýšením efektivity operací zvládají mnohem více zákroků. Zatímco v celé Evropské unii se průměrný roční počet operací na jednom robotovi pohybuje kolem čísla 200, ve FN Olomouc je to přes 400 výkonů ročně, což potvrzuje personál urologické kliniky, která robota využívá nejvíce.

Robotický operační systém da Vinci Xi však neslouží v Olomouci pouze pro urologické operace, ale také např. pro onkologické zákroky v gynekologii. Výhodou robota da Vinci Xi je snížení rizika poškození tkání a s tím spojená mnohem rychlejší rekonvalescence. „Zvýšený počet operací na porodnicko-gynekologické klinice zajistil také mnohem zkušenější personál, kterému je odměnou, že se na klinice zřídilo první školicí pracoviště robotické chirurgie v gynekologii pro střední a východní Evropu,“ zdůraznil její přednosta prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Školí se tu chirurgové nejen z ostatních českých nemocnic, ale také z okolních zemí.

A právě porodnicko-gynekologická klinika má výborné zkušenosti s propojením robota a audiovizuálního systému a do budoucna by ráda ještě více využila potenciál Apollonu ve spojení s výukou mediků a školením kolegů v práci s robotickým systémem. „Momentálně především ukládáme záznamy z operací, které následné třídíme, stříháme a zpracováváme pro účely vzdělávání a školení. V dohledné době bychom však rádi měli funkční systém pro videokonferenční přenos z operačních sálů do konferenčního sálu, který by nám umožnil realizovat z vlastních zdrojů a kdykoli to bude nutné plnohodnotnou videokonferenci a interaktivní komunikaci mezi sálem a posluchači, ať už pro účely přenosu živé operace studentům nebo pro pořádání odborných konferencí“ dodává prof. Pilka.  A k tomuto cíli může vést poměrně jednoduchá cesta právě rozšířením stávající instalace a doplněním potřebných funkcionalit audiovizuálního systému Apollon.