novinky

31.05.2021

NA VALAŠSKU JSOU S APOLLONEM SPOKOJENI

V rámci investičního projektu vybavení operačních sálů byl nedávno ve Vsetínské nemocnici na čtyřech sálech instalován audiovizuální systém Apollon a Gatema Medical tak získala velmi cenné referenční pracoviště – jednak šlo o poměrně komplexní instalaci videomanagementu, navíc byl do systému poprvé vhodně zakomponován i zdravotnický IT hardware značky ACL, který výborně doplňuje stávající audiovizuální systém.

Hlavní myšlenkou bylo využít možnosti moderních zobrazovacích zařízení a vizuálně propojit stávající modality využívané na operačních sálech, především laparoskopické věže, operační světla nebo radiologická zařízení. Dalším požadavkem kromě ovládání jednotlivých kamer a monitorů bylo pořízení a ukládání záznamu či snímku z operace a živý přenos obrazu mimo operační sál.

Všechny tyto funkcionality současně může nabídnout systém Apollon. Každý ze sálů využívá matici určenou k přepínání všech video vstupů a výstupů a záznamovou jednotku Streamer pro nahrávání a streamování. Celý systém je ovládaný ze zdravotnického all-in-one počítače OR-PC 21”, který je umístěný na anesteziologickém stativu a umožňuje obsluze přepínání signálů z jednotlivých laparoskopických věží, radiologických zařízení a výstupů na monitory, dále pořízení záznamu či snímku během operace, streamování mimo sál a přístup k pacientským snímkům z nemocničního systému PACS. Nahrávky jsou současně automaticky ukládány do velkokapacitního externího úložiště, kde se mohou dále zpracovávat. Během přenosu operace je možné z důvodu odborné konzultace složitějších zákroků připojit se na živý stream z jakéhokoliv zařízení mimo operační sál, a to i vzdáleně prostřednictvím VPN.

Instalace systému Apollon na čtyřech centrálních operačních sálech proběhla již v únoru, avšak až nyní po úplném návratu k běžné operativě a plánovaným zákrokům a také s větší dostupností personálu, který byl ještě donedávna vytížen covidovými pacienty, mají sestry a operatéři možnost plně využít výhody, které systém Apollon nabízí.

To, co zdravotnický personál oceňuje ze všeho nejvíc, je jednoduchost systému: „S Apollonem jsme naprosto spokojeni. Spolehlivost, intuitivní ovládání a snadná obsluha – to je přesně to, co na operačních sálech potřebujeme. Komfort obsluhy navíc doplňuje nadčasový design a kvalitní zpracování monitorů“, potvrzuje Jan Vojta, vedoucí oddělení centrálního nákupu, který je za zmíněnou modernizaci Vsetínské nemocnice zodpovědný a je duší celého projektu.

Tento typ instalace bývá obvykle doménou velkých fakultních nemocnic, kde pracují s větším počtem jednotlivých zařízení, které se dají do systému propojit a více využívají přenosy mimo operační sál, např. pro výuku mediků. Přestože Vsetínská nemocnice zdaleka nepatří mezi největší zdravotnická zařízení u nás, je živým důkazem toho, že i menší regionální nemocnice umí velké věci, pokud je na jejich straně odhodlání týmu lidí zajistit potřebné financování na přístrojové vybavení, které přispěje ke zlepšení zdravotní péče v regionu. Je vidět, že ve Vsetíně myslí o krok dopředu - systém je v současné chvíli plně využitý a připravený pro případné další rozšíření do budoucna.